شرکت پرتوتک سامانه
شرکت دانش بنیان پرتوتک سامانه
پورتال خبری پرتوتک سامانه

پورتال ( پرتال ) مفهومی بسیار فراتر و گسترده تر از وب سایت دارد. این سوء تعبیر بیشتر به این خاطر بوجود می آید که یک پورتال از طریق وب نیز قابلیت تعامل با کاربران و پرسنل مختلف را دارد. ولی در واقع یک پورتال ، درگاه ، دروازه یا مکانی است که اطلاعات ، اسناد و امور مهم اعم از اطلاعات و اسناد درون سازمان و سازمانهای مرتبط را بصورت یکپارچه ، سازماندهی و مدیریت می نماید و امکان ثبت و تغییر و مدیریت اطلاعات ، اسناد ، پرسنل و کاربران را بصورتی جامع و به روشهای مختلف تحت وب و تحت شبکه های گوناگون دیگری مانند شبکه های اینترانت و... فراهم می نماید.

همچنین یکی از قابلیتهای ویژه و اساسی پورتال ها، امکان ارتقاء و گسترش بر اساس نیازهای سازمان است یعنی یک پورتال این قابلیت را دارد که شبیه یک مادر بورد پیشرفته کامپیوتر عمل نماید و کلیه بخش ها و امکانات آن با توجه به نیازهای سازمان در طول زمان قابل گسترش و ویژه سازی باشد. بطوریکه قابلیتها و امکانات جدید بصورت برنامه های جانبی و ماژول برای سیستم ساخته شده و قابل راه اندازی بر روی آن باشند.
همچنین قابلیت یکپارچه سازی پورتال ( پرتال ) یکی از ویژگیهای اساسی پورتال می باشد که در واقع یک پورتال اطلاعات، اسناد و سرویسهای منابع مختلف را کنار یکدیگر بصورت یکپارچه قرار داده و تحت یک طرح ویژه و امنیتی ارائه می نماید که این ویژگی نه تنها کلیه منابع یک سازمان را به هم پیوند می دهد بلکه اطلاعات و اسناد بین سازمانها و نهادهای مختلف را نیز می تواند بصورت یکپارچه سازماندهی نماید

.

امکانات  پرتال خبری  پرتوتک سامانه عبارتند از :

 امکان جستجو روی اخبار

 امکان استفاده ازکلیه فایل های موجود در قسمت خبر

امکان  ارسال و آرشیو خبرنامه های مختلف برای کاربران عضو  و غیر عضو در پرتال

امکان تعریف سطوح دسترسی برای کاربران ( روابط عمومی , دبیر خبر , سردبیر خبر بدون محدودیت)

امکان ویرایش اخبار توسط خبرنگار , دبیر خبر و سردبیر خبر

گردش اخبار و بازگشت اخبار توسط روابط عمومی, دبیر خبر , سردبیر به قسمت های مختلف پرتال به صورت نامحدود

 مشخص کردن خبر برای نمایش در بخش های ویژه ای از سایت

 ارسال نظرات کاربران برای هر خبر و  بخش مدیریت برای بررسی و انتشار نظرات کاربران

امتیاز دهی به خبر

نمایش تیتر اخبار در صفحه اول و نمایش متن هر خبر به هنگام کلیک بر روی

 وجود بخش ویژه  RSS خبری

.